Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

Ubezpieczenie utraty dochodu lekarza

OPIS

Ubezpieczenie utraty dochodu w PZU to produkt przygotowany z myślą o lekarzach bez względu na formę wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie utraty dochodu to gwarancja wypłaty świadczenia pieniężnego w razie wypadku lub choroby, które uniemożliwią lekarzowi pracę zawodową. Ubezpieczony lekarz otrzyma świadczenie miesięczne za każdy dzień zwolnienia, nawet od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Niezdolność do wykonywania pracy lekarza może być czasowa lub trwała, powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ochrona dotyczy niezdolności do pracy powyżej 30 dni.

Do wyboru oferujemy 3 sumy gwarancyjne, każda z nich dostępna jest w 2 wariantach: z wypłatą świadczenia za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy począwszy od pierwszego dnia oraz począwszy od trzydziestego pierwszego dnia niezdolności.

Główne zalety:

 • Rekompensata utraty dochodu w przypadku niezdolności do pracy
  Nawet 537 zł dziennie w przypadku choroby lub wypadku (czasowa niezdolność)
 • Szeroki zakres ochrony
  działa także w przypadku niezdolności do wykonywania pracy lekarza powstałej wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • Obejmuje niezdolność do pracy w swoim zawodzie
  świadczenie jest wypłacane, gdy ubezpieczony nie może wykonywać wskazanego zawodu. Oznacza, że odszkodowanie będzie wypłacane także wówczas, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewielki, ale uniemożliwia czasowe wykonywanie zawodu (np. uraz ręki u lekarza chirurga)
 • Korzystna składka – od 226 zł za rok
  możliwość rozłożenia płatności na raty
 • Oferta dopasowana do Twoich potrzeb
  2 warianty z 3 sumami ubezpieczenia do wyboru
OBLICZ SKŁADKĘ

 

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

KROK 1 – wypełnij wniosek

Oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą elektroniczną.

KROK 3 – opłać składkę

Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:

Alior Bank 14 2490 0005 0000 4600 8590 3956

KROK 4 – odeślij dokumenty

Po otrzymaniu polisy, podpisaną polisę należy odesłać na adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

ZAKRES

Przedmiot  i zakres ochrony ubezpieczeniowej:

§ 1
1. Do umów ubezpieczenia PZU NNW wraz z rozszerzeniem o świadczenie dodatkowe z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i ubezpieczenie utarty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza zastosowanie mają Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, zwane dalej „OWU”.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczeniowych lub sam fakt wystąpienia wypadku w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza.
3. PZU SA zapewnia następujące świadczenia podstawowe:
a) świadczenie z tytułu śmierci
b) usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy.
4. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o wypłatę świadczenia z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i ubezpieczenie utarty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza.
5. Umowy ubezpieczenia PZU NNW wraz z rozszerzeniem o świadczenie dodatkowe z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i ubezpieczenie utarty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza zawierane są z Postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi w brzmieniu:

Postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU:
1) W § 1 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
7. Na wniosek ubezpieczającego i po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia NNW ogólne może zostać rozszerzona o ubezpieczenie utraty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza, stanowiące załącznik nr 5 do OWU.”
2) Do OWU dodaje się załącznik nr 5

DO POBRANIA

Klauzula nr 5

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Lidia Machalska
Kom: 502 913 541
Tel: 22 100 26 20


utrata_dochodu_lekarz

Powered by WordPress Popup