Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

NNW Z RYZYKIEM HIV I WZW

OPIS

Dla kogo

PZU - obowiązkowe OC lekarzaDodatkowe ubezpieczenie dla lekarzy i dentystów w PZU, które obejmuje nieszczęśliwe wypadki oraz świadczenia dodatkowe z tytułu zakażeń HIV i WZW. Adresowane do wszystkich osób wykonujących zawód lekarza bez względu na formę zatrudnienia.

Zalety:

 • Możliwość wyboru poziomu jednorazowej wypłaty
  Jednorazowa wypłata od 10 tys. zł do 100 tys. zł w przypadku zakażenia HIV lub WZW
 • Szeroki zakres ochrony
  Zwrot kosztów leczenia w sytuacji zakłucia, zachlapanie, zadraśnięcia, rozcięcia, zadrapania, pogryzienia przez pacjenta, w tym:

  • przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów: HIV, HBV, HCV, HAV, HDV i HEV
  • zastosowania kuracji antyretrowirusowej
  • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW
  • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV
 • Obejmuje także nieszczęśliwe wypadki podczas pracy 
  • świadczenie z tytułu śmierci,
  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Polski,
  • świadczenie za leczenie uciążliwe,
  • usługi powypadkowe typu assitance na terytorium Polski.
 • Atrakcyjna składka  – już od 89 zł
 • Możliwość objęcia ochroną nieszczęśliwych wypadków z HIV i WZW
  Do 100 tys. zł świadczenia jednorazowego. Składka od 89 zł.
 • Sprawdzony polski ubezpieczyciel – PZU SA
 • Ratalny schemat płatności – 2 lub 4 raty

 

 

Suma gwarancyjna

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant IV

Wariant V

NNW

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Koszty leczenia

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Świadczenie jednorazowe WZW

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

Świadczenie jednorazowe HIV

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

Składka (w PLN)

89

129

139

169

199

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku

Rozszerzenie o NNW z HIZ/WZW możesz wykupić podczas składania wniosku o OC obowiązkowe.

Jeśli posiadasz już obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarza i chcesz złożyć wniosek o rozszerzenie – skontaktuj się z nami:
Lidia Ciepińska
Starszy specjalista ds. ubezpieczeń
tel.: 22 646 42 42
tel.: 22 100 26 20
e-mail: lidia.ciepinska@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij poliso-wniosek online.

KROK 2 – odeślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą. Podpisz i odeślij kopię na wskazany adres.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:  Bank BPH SA 06 1060 0076 0000 3310 0020 1013

ZAKRES

Przedmiot i zakres

Suma gwarancyjna

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant IV

Wariant V

NNW

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Koszty leczenia

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Świadczenie jednorazowe WZW

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

Świadczenie jednorazowe HIV

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

Składka (w PLN)

89

129

139

169

199

Do ubezpieczenia zastosowanie mają Ogólne warunki (OWU NNZ Zbiorowe) zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013r. z następującymi postanowieniami odmiennymi do tych OWU:

Klauzula świadczeń dodatkowych z tytułu zakażeń HIV i WZW:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową świadczenia dodatkowe z tytułu zakażeń HIV i WZW.

Rodzaj i wysokość świadczeń dodatkowych rozszerzający zakres wynikający z ubezpieczenia NNW:

 • zwrot kosztów leczenia powstałego na skutek ekspozycji na materiał zakaźny obejmujący:
 • przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów: HIV (ludzki wirus niedoboru odporności), HBV (wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (wirus zapalenia wątroby typu C), HAV, HDV i HEV – po ekspozycji,
 • zastosowania kuracji antyretrowirusowej (w tym zakup leków antyretrowirusowych) po ekspozycji,
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW – w wysokości wynikającej z wybranej opcji, niezależnie od liczby i rodzaju wirusów WZW, które pojawią się po jednej ekspozycji,
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej – w wysokości wynikającej z wybranej opcji.
 • Przez użyte pojęcia rozumie się:
 • Ekspozycja rozumiana jako: zakłucia, zachlapanie, zadraśniecie, rozcięcie, zadrapanie, pogryzienie przez pacjenta.
 • Ekspozycja zawodowa – narażenie na zakażenie w czasie wykonywania pacy zawodowej. Materiałem zakaźnym może być każda krew lub IPIM.

IPIM – inny potencjalnie infekcyjny materiał, krew, płyny ustrojowe, nasienie, wydzielina z pochwy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy, maź stawowa, płyn osierdziowy, płyn otrzewnowy, płyn owodniowy, mleko kobiece, ślina i jakikolwiek płyn ciała, który jest w sposób widoczny skażony krwią oraz wszelkie płyny ustrojowe, w sytuacji gdy ich rozróżnienie jest trudne lub niemożliwe, oderwana tkanka, narząd człowieka żywego lub martwego, komórki lub hodowla tkankowa zawierające HIV, HBV lub HCV oraz inne płyny zawierające wirusy.

Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe wskutek ekspozycji, do której doszło w trakcie okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów i w wysokości określonej ust. 7 i 8.

Postanowienia niniejszej klauzuli modyfikują odpowiednio zapisy § 9 ust.1 pkt 9 i ust. 2 w sposób zapewniający ochronę zgodnie z treścią klauzuli rozszerzającej ochronę o świadczenia dodatkowe z tytułu zakażeń HIV i WZW.

Zgodnie z § 6 ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres 4:

 • Świadczenie z tytułu śmierci,
 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP,
 • Świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • Usługi powypadkowe typu assitance na terytorium RP – zgodnie z § 13 OWU Wariant I.

DO POBRANIA

Oferta ubezpieczenia HIV i WZW dla lekarzy

OWU NNW – HIV/WZW

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Lidia Machalska
Kom: 502 913 541
Tel: 22 100 26 20


utrata_dochodu_lekarz

Powered by WordPress Popup