Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

PAKIET UBEZPIECZEŃ OC I NNW DLA LEKARZA

Ubezpieczenie dla lekarzy i lekarzy-dentystów w PZU

jest adresowane do wszystkich osób prowadzących praktykę lekarską pracujących na kontrakcie, którzy szukają kompleksowej ochrony wykonywanego zawodu.

Zalety:

 • Wszechstronna ochrona zawodu w pakiecie 4 ubezpieczeń
  Obejmuje ubezpieczenia OC obowiązkowe, OC dobrowolne, ochronę prawną i NNW z HIV/WZW
 • Atrakcyjna składka – od 286 zł za rok
 • Elastyczna oferta dopasowana do rodzaju świadczonych usług
  Możliwość wyboru poziomu ochrony w ubezpieczeniach dodatkowych
 • Szeroki zakres ochrona prawnej
  Koszty prawnika, postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych, postępowania odpowiedzialności zawodowej, koszty egzekucji i inne.
 • Ochrona naruszenia praw pacjenta bez dodatkowych kosztów
  Ujęte w zakresie ubezpieczenia OC obowiązkowego
 • Bez indywidualnej wyceny dla lekarzy medycyny estetycznej
 • Minimum formalności
  Wniosek wypełniasz online lub składasz dyspozycję przez telefon. Polisę wysyłamy na email.
 • Raty – składkę można opłacić nawet w 12 ratach

Sumy ubezpieczenia w pakietach

Obowiązkowe OC 75 000 euro na jedno zdarzenie
350 000 euro na wszystkie zdarzenia
Dobrowolne OC 200 000 zł 500 000 zł 1 000 000 zł
Ochrona Prawna 500 000 zł 500 000 zł 500 000 zł
NNW z HIW/WZW
 NNW
 koszty leczenia
 świadczenie WZW
 świadczenie HIV
10 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
20 000 zł
20 000 zł

Oblicz składkę »

Jeśli chciałbyś kupić tylko OC obowiązkowe lub inny produkt osobne przejdź dalej ».

OPIS

Dla kogo

PZU - obowiązkowe OC lekarzaObowiązkowe ubezpieczenie OC dla lekarzy i dentystów w PZU jest adresowane do wszystkich osób prowadzących indywidualną praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej lub zatrudnionych na kontraktach.

 

Zalety:

 • Zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów
  Spełnia wymóg obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarza.
 • Atrakcyjne ceny – składka od 80 zł miesięcznie.
 • Praktyczne rozszerzenia ochrony do 1 mln zł – w ramach ubezpieczenia dobrowolnego
  Specjalne warunki dla członków Śląskiej, Krakowskiej, Łódzkiej i Lubelskiej Izby Lekarskiej
 • Możliwość objęcia ochroną nieszczęśliwych wypadków z HIV i WZW
  Do 100 tys. zł świadczenia jednorazowego. Składka od 89 zł.
 • Sprawdzony polski ubezpieczyciel – PZU SA
 • Minimum formalności
  Wypełniasz wniosek online – polisę dostarczymy do domu.
 • Stała suma gwarancyjna
  75 tys. euro na jedno zdarzenie przy limicie 350 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach.

 

OBLICZ SKŁADKĘ

Sprawdź także inne oferty:

OC dobrowolne lekarza
Ochrona prawna lekarza

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – odeślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą tradycyjna lub elektroniczną – zależy od Twojego wyboru. Jeśli wybrałes polisę tradycyjną – podpisz dokument i odeślij kopię na wskazany adres.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Bank BPH SA 06 1060 0076 0000 3310 0020 1013

ZAKRES

Przedmiot i zakres

Ubezpieczenie obowiązkowe OC lekarza adresowane jest do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, wykonujących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka lekarska i praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska i specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania,
 • indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub,
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,

Warunki ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729)

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach ubezpieczenia OC lekarza, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zatem ubezpieczenie OC lekarza nie obejmuje swoim zakresem szkód:
1) wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
3) polegających na zapłacie kar umownych,
4) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

WSKAZÓWKI

Właściwy dobór ubezpieczenia OC lekarza jest niezwykle istotny, bo pozwala w przypadku zawarcia ugody lub uznania roszczenia przez sąd, uniknąć płacenia zadośćuczynienia, odszkodowania, a także wypłaty renty z własnej kieszeni.

Zasada 1 – Wysokość składki zależy od specjalizacji

Brak adekwatnej ochrony do wykonywanej specjalizacji może narazić na konieczność pokrywania odszkodowania z własnej kieszeni. Rozporządzenie Ministra Finansów określa sumę i zakres obowiązkowego OC lekarza. Zatem każde ubezpieczenie obowiązkowe musi być zgodne z rozporządzeniem, a składka zależy m.in. od specjalizacji. Większość ubezpieczycieli wyróżnia trzy grupy ryzyka, którym przypisuje wykonywane specjalizacje.

─ najwyższy stopień ryzyka zawodowego

jest związany ze specjalizacjami: zabiegowymi np. anestezjologia i intensywna terapia, każda chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, medycyna estetyczna, okulistyka oraz odnoszącymi się do pacjentów w bardzo ciężkich stanach zagrożenia życia np. medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia;

─ średni stopień ryzyka zawodowego

specjalizacje związane z udzielaniem świadczeń w zakresie specjalizacji dentystycznych – np. ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją oraz medycyna sportowa.

─ najniższy stopień ryzyka zawodowego

pozostałe specjalizacje – np. internista, onkolog itp.

UWAGA! Jesteś w trakcie specjalizacji? Ubezpieczyciele uznają za kluczowe wykonywaną specjalizację, czyli lekarz w trakcie specjalizacji, który wykonuje czynności i zabiegi charakterystyczne dla tej specjalizacji powinien wskazać to we wniosku o ubepzieczenie. Masz wątpliwości skontaktuj się z naszym doradcą – lidia.ciepinska@iexpert.pl

Zasada 2 – Nie tylko obowiązek

Obowiązkowe OC lekarza – 75 tys. euro na jedno zdarzenie, 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia – zdefiniowane w rozporządzeniu bywa niewystarczające. Lekarze rozważający dodatkowe ubezpieczenie OC powinni wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej lub planowanej specjalizacji.

Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia nie jest kosztowne, a może zaoszczędzić kłopotów finansowych w przyszłości. Warto posiadać ubezpieczenie w wysokości od 500 tys. złotych do 2 mln. złotych w zależności od rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz mieć świadomość, że wysokość rekompensat i rent, wypłacanych zazwyczaj dożywotnio, jest coraz wyższa.

Zasada 3 – Wysoka suma na jedno zdarzenie

Suma gwarantowana na wszystkie zdarzenia jest mniej ważna niż suma na jedno zdarzenie, gdyż bardzo rzadko przeciwko lekarzowi są prowadzone sprawy z jednej polisy (polisa co do zasady obejmuje rok). Zatem lepiej mieć polisę na 500 tys. złotych na jedno zdarzenie i 1 mln. na wszystkie zdarzenia niż na 200 tys. złotych na jedno zdarzenie i 2 mln złotych na wszystkie zdarzenia.

Zasada 4 – Prawidłowo wypełniony wniosek

Prawidłowo wypełniony wniosek uniemożliwi ubezpieczycielowi zakwestionowanie roszczenia, które zgłasza poszkodowany. Wypełniając wniosek o ubezpieczenie powinno się wpisać m.in. Izbę Lekarską, do której się należy, tytuły naukowe i specjalizacje, które się posiada oraz fakt czy wykonuje się zabiegi wymagające pisemnej zgody pacjenta, a także dotychczasową szkodowość. Niektórzy ubezpieczyciele żądają także wskazania wszystkich miejsc pracy, w których lekarz pracuje, również dodatkowo.

Jeśli podczas zawierania ubezpieczenia pojawiają się wątpliwości warto skorzystać z obsługi agenta ubezpieczeniowego lub doradcy klienta.

Zasada 5 – Wiarygodny ubezpieczyciel

Niebagatelne znaczenia ma wybór ubezpieczyciela, u którego wykupywana jest polisa OC lekarza. Na rodzimym rynku jest zaledwie kilka podmiotów, które oferują ubezpieczenia zawodowe, w tym OC lekarskie. Poza ubezpieczycielami warto rozeznać się w ofertach multiagencji ubezpieczeniowych specjalizujących się w ubezpieczeniach zawodowych, które często mają ten sam produkt, ale niższą cenę niż agent dużej sieci.
Wbrew pozorom wybór ubezpieczenia lekarza nie jest wcale prostą sprawą, będąc obecnie jedną z najważniejszych decyzji związanych z rozpoczęciem w zawodu czy indywidualnej praktyki lekarskiej. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu lekarz@iexpert.pl

DO POBRANIA

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

OWU NNW – HIV/WZW

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Lidia Ciepińska
Kom: 502 913 541
Tel: 22 100 26 20