Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OCHRONA PRAWNA LEKARZA

OPIS

Zawód lekarza zalicza się do profesji podwyższonego ryzyka. Szacunkowo przyjmuje się, iż w Polsce każdego roku ma miejsce 20 – 30 tys. błędów i wypadków medycznych. Każdy taki przypadek może skutkować roszczeniami ze strony pacjenta. Sprzyja temu prężny rozwój kancelarii prawnych specjalizujących się w sprawach o odszkodowanie.
W przypadku pozwu wobec lekarza lub osoby z personelu medycznego trzeba się liczyć z wysokimi kosztami związanymi z postępowaniem prawnym. Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje w przypadku roszczeń wszechstronną i profesjonalną obsługę wyspecjalizowanych prawników bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dla kogo?

Ubezpieczenie jest skierowane do:

 • lekarzy, dentystów zarówno w ramach praktyki indywidualnej jak i umowy o pracę
 • pielęgniarek, położnych
 • personelu medycznego np.: ratownik medyczny, sanitariusz, fizjoterapeuta.

Zalety

 • Pełny zakres ochrony:
  Wszystkie zdarzenia związane z z wykonywaniem zawodu, postępowanie dyscyplinarne i administracyjne, ubezpieczenia społeczne, prawo karne i wykroczenia, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, spory z NFZ, postępowanie cywilne, dane osobowe, prawo prasowe, naruszanie dóbr osobistych, nieruchomości.
  Szczegóły w zakładce Zakres
 • Prawnik przez telefon
  Konsultacje telefoniczne z prawnikiem, które mogą być potwierdzone poprzez sporządzenie pisemnej opinii prawnej
 • Atrakcyjne zniżki
  25% zniżki dla pielęgniarek, położnych i personelu medycznego
  Oblicz składkę
 • Łatwość dopasowania – do wyboru 3 pakiety ochrony zawodowej:
  Podstawowy na sumę 100 tys. zł
  Rozszerzony na sumę 250 tys. zł
  Maksymalny na sumę 500 tys. zł
 • Atrakcyjne rozszerzenia – dodatkowo ochronę można rozszerzyć o pakiety:
  – OP Prawo pracy
  – OP Rodzina – zdarzenia w życiu prywatnym
  – OP Auto – dotyczy prowadzenia pojazdów mechanicznych
  Każde z ubezpieczeń na sumę 500 tys. złotych
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach
 • Sprawdzony ubezpieczyciel – Concordia Ubezpieczenia

 

OBLICZ SKŁADKĘ

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wyślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą. Podpisz i odeślij kopię na wskazany adres.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 54 2490 0005 0000 4600 9107 8574

ZAKRES

Zakres rekompensowanych kosztów:

Ochrona prawna:
– wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego,
– sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
– postępowania egzekucyjnego, postępowania sądu polubownego,
– w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
– poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania
– obrony interesów prawnych strony przeciwnej,
– notarialne,
– podróży Ubezpieczonego w obie strony do sądu zagranicznego w tym diety, tłumaczenia itp.

Porada prawna:
– konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia,
– przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu,
– przesyłanie tekstów aktów prawnych,
– udzielaniu informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur.

OP ZAWODOWA

Ryzyka

Podstawowa

Rozszerzona

Maksymalna

Dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych w tym również roszczeń związanych z naruszeniem dobrego imienia,

Prawo karne i wykroczenia – w tym również w zakresie wnoszenia prywatnego aktu oskarżenia w przypadku przestępstw pomówienia lub znieważenia,

Postępowania dyscyplinarne i administracyjne związane z wykonywaniem zawodu – przed organami samorządu zawodowego oraz organami administracji publicznej,

Ubezpieczenia społecznych

Umowy związane z wykonywaniem zawodu ● 

Postępowanie cywilne w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem świadczeń medycznych

Spory z NFZ

Dane osobowe

Naruszenie dóbr osobistych

Dotyczące nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej

Prawo prasowe

 

OP PRAWO PRACY

OP RODZINA

OP AUTO

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy

Dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych

Prawa rzeczowe oraz umowy (w tym umów ubezpieczenia) związane z pojazdami zarejestrowanymi na Ubezpieczonego

Ochrona prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych

Prawo karne i roszczenia

Sprawach podatkowych związanych z pojazdami zarejestrowanymi na Ubezpieczonego

Ochrona obejmuje także małżonka ubezpieczonego

Umowy i prawa rzeczowych, nie pozostających w związku z pojazdami

Dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (przeciwko sprawcy bądź jego Ubezpieczycielowi)

Prawo cywilne – w tym rodzinne i spadkowe

Prawo karne i wykrocznia (obejmuje wszystkie przestępstwa komunikacyjne, również umyślne i pod wpływem alkoholu)

Transakcje dokonywane przez internet

Postępowanie w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Ochrona obejmuje także małżonka i nieletnie dzieci ubezpieczonego

DO POBRANIA

Szczególne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej lekarzy

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Lidia Machalska
Kom: 502 913 541
Tel: 22 100 26 20


utrata_dochodu_lekarz

Powered by WordPress Popup