Kontakt z doradcą
Lidia Ciepińska

Lidia Ciepińska
Starszy Specjalista ds. Ubezpieczeń

tel. 502 913 541
lidia.ciepinska@iexpert.pl

Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OCHRONA PRAWNA LEKARZA

OPIS

Zawód lekarza zalicza się do profesji podwyższonego ryzyka. Szacunkowo przyjmuje się, iż w Polsce każdego roku ma miejsce 20 – 30 tys. błędów i wypadków medycznych. Każdy taki przypadek może skutkować roszczeniami ze strony pacjenta. Sprzyja temu prężny rozwój kancelarii prawnych specjalizujących się w sprawach o odszkodowanie.
W przypadku pozwu wobec lekarza lub osoby z personelu medycznego trzeba się liczyć z wysokimi kosztami związanymi z postępowaniem prawnym. Ubezpieczenie ochrony prawnej gwarantuje w przypadku roszczeń wszechstronną i profesjonalną obsługę wyspecjalizowanych prawników bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dla kogo?

Ubezpieczenie jest skierowane do:

 • lekarzy, dentystów zarówno w ramach praktyki indywidualnej jak i umowy o pracę
 • pielęgniarek, położnych
 • personelu medycznego np.: ratownik medyczny, sanitariusz, fizjoterapeuta.

Zalety

 • Pełny zakres ochrony:
  Wszystkie zdarzenia związane z z wykonywaniem zawodu, postępowanie dyscyplinarne i administracyjne, ubezpieczenia społeczne, prawo karne i wykroczenia, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, spory z NFZ, postępowanie cywilne, dane osobowe, prawo prasowe, naruszanie dóbr osobistych, nieruchomości.
  Szczegóły w zakładce Zakres
 • Prawnik przez telefon
  Konsultacje telefoniczne z prawnikiem, które mogą być potwierdzone poprzez sporządzenie pisemnej opinii prawnej
 • Atrakcyjne zniżki
  25% zniżki dla pielęgniarek, położnych i personelu medycznego
  Oblicz składkę
 • Łatwość dopasowania – do wyboru 3 pakiety ochrony zawodowej:
  Podstawowy na sumę 100 tys. zł
  Rozszerzony na sumę 250 tys. zł
  Maksymalny na sumę 500 tys. zł
 • Atrakcyjne rozszerzenia – dodatkowo ochronę można rozszerzyć o pakiety:
  – OP Prawo pracy
  – OP Rodzina – zdarzenia w życiu prywatnym
  – OP Auto – dotyczy prowadzenia pojazdów mechanicznych
  Każde z ubezpieczeń na sumę 500 tys. złotych
 • Ratalny schemat płatności
  Składkę można zapłacić w 2, 4 lub 12 ratach
 • Sprawdzony ubezpieczyciel – Concordia Ubezpieczenia

 

OBLICZ SKŁADKĘ

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
tel.: 22 646 42 42
tel.: 22 100 26 20

e-mail: lidia.ciepinska@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wyślij polisę
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą. Podpisz i odeślij kopię na wskazany adres.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Bank BPH SA 06 1060 0076 0000 3310 0020 1013

ZAKRES

Zakres rekompensowanych kosztów:

Ochrona prawna:
– wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego,
– sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
– postępowania egzekucyjnego, postępowania sądu polubownego,
– w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych,
– poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania
– obrony interesów prawnych strony przeciwnej,
– notarialne,
– podróży Ubezpieczonego w obie strony do sądu zagranicznego w tym diety, tłumaczenia itp.

Porada prawna:
– konsultacje prawne, a także opinie prawne w zakresie spraw wskazanych w niniejszych warunkach ubezpieczenia,
– przesyłanie wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu,
– przesyłanie tekstów aktów prawnych,
– udzielaniu informacji teleadresowych dotyczących kancelarii prawnych, kancelarii notarialnych, biur doradztwa podatkowego, sądów i prokuratur.

OP ZAWODOWA

Ryzyka

Podstawowa

Rozszerzona

Maksymalna

Dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych w tym również roszczeń związanych z naruszeniem dobrego imienia,

Prawo karne i wykroczenia – w tym również w zakresie wnoszenia prywatnego aktu oskarżenia w przypadku przestępstw pomówienia lub znieważenia,

Postępowania dyscyplinarne i administracyjne związane z wykonywaniem zawodu – przed organami samorządu zawodowego oraz organami administracji publicznej,

Ubezpieczenia społecznych

Umowy związane z wykonywaniem zawodu  ● 

Postępowanie cywilne w razie skierowania przeciwko Ubezpieczonemu powództwa o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem świadczeń medycznych

Spory z NFZ

Dane osobowe

Naruszenie dóbr osobistych

Dotyczące nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej

Prawo prasowe

 

OP PRAWO PRACY

OP RODZINA

OP AUTO

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy

Dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych

Prawa rzeczowe oraz umowy (w tym umów ubezpieczenia) związane z pojazdami zarejestrowanymi na Ubezpieczonego

Ochrona prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych

Prawo karne i roszczenia

Sprawach podatkowych związanych z pojazdami zarejestrowanymi na Ubezpieczonego

Ochrona obejmuje także małżonka ubezpieczonego

Umowy i prawa rzeczowych, nie pozostających w związku z pojazdami

Dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych (przeciwko sprawcy bądź jego Ubezpieczycielowi)

Prawo cywilne – w tym rodzinne i spadkowe

Prawo karne i wykrocznia (obejmuje wszystkie przestępstwa komunikacyjne, również umyślne i pod wpływem alkoholu)

Transakcje dokonywane przez internet

Postępowanie w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

Ochrona obejmuje także małżonka i nieletnie dzieci ubezpieczonego

DO POBRANIA

Szczególne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej lekarzy


[close]
POZWÓL NAM SIĘ WYKAZAĆ !

Wybierz dowolne ubezpieczenie zawodowe lub prywatne, które kupiłeś poza iExpert.pl i podaj datę wygaśnięcia (wystarczy miesiąc).

Na miesiąc przed wygaśnięciem ubezpieczenia postaramy się wykazać!

Zawsze warto sprawdzić, by nie przepłacić.

MAM POLISY, KTÓRE WYGASAJĄ
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa

wybierz przynajmniej jedną polisę

KONTAKT DO MNIE

Podaj kontakt do siebie abyśmy mogli przedstawić Ci naszą konkurencyjną ofertę.

 

Proszę uzupełnić wymagane pole.

Uzupełnij wszystkie dane kontaktowe

Nieprawidłowy adres e-mail

Nieprawidłowy numer telefonu

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych*

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia.
Na miesiąc przed wygaśnięciem wybranego ubezpieczenia skontaktujemy się
i przedstawimy naszą ofertę.
NIE PRZEPŁACAJ - SPRAWDŹ!